הצהרת מדיניות סביבתית למוסך טויוטה האחים קצב בע"מ

 

 

 

מוסך טויוטה האחים קצב בע"מ מחויב להתאים את תכניותיו ופעילויותיו בהתאם להשפעותיו על הסביבה. לצורך כך יקיים, יממש ויתחזק הארגון מערכת ניהול סביבתית לפי דרישות התקן iso 14001:2004.

 

 

 


מוסך טויוטה האחים קצב בע"מ
 יקצה משאבים ואמצעים בהתאם לתקציבו לצורך הפעלה תקינה של הנהלים הסביבתיים ויציב יעדים ומטרות ברי מדידה אשר יאפשרו לקיים את תוכנית שיפור איכות הסביבה.

 

 

 


מוסך טויוטה האחים קצב בע"מ
 מחויב לשפר באופן מתמיד את התהליכים והפעילויות על מנת למנוע זיהום סביבתי, סיכונים בריאותיים לעובדים ואזרחים כתוצאה מחשיפה לזיהום סביבתי לסוגיו, וכן על מנת לחסוך במשאבים סביבתיים כגון מים, אויר וקרקע, ומשאבים נוספים. 

 

 

 


מוסך טויוטה האחים קצב בע"מ מתחייב לעמוד בדרישות על פי דין חוקים ותקנות מדינת ישראל כולל חוקי עזר עירוניים של עיריית חולון, תנאי רישיון עסק, ודרישות איכות סביבה נוספות המתקבלות מן הרשויות מעת לעת בתחום איכות הסביבה.

 

 מוסך טויוטה האחים קצב בע"מ
 יטמיע שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת ההחלטות בכל המחלקות ובדרג הניהולי לצמצום השפעות סביבתיות שליליות, ויפ
על לשיפור מתמיד של איכות הסביבה בתוך שטח המוסכים ואולם התצוגה, בסביבותיו ובכל שטח אחר בו יפעל.

 מוסך טויוטה האחים קצב בע"מ
 יקיים פעולות הכשרה, הדרכה והסברה מתמשכת בקרב העובדים לתורך קידום המודעות והאחריות לשמירה על הסביבה ומניעת נזקים לעובדים ולאזרחים שבתחום אחריותו.

 הנהלת מוסך טויוטה האחים קצב בע"מ תבטיח כי מדיניות זו תפורסם ותהיה ברורה לכל אחד מהעובדים והאזרחים הנמצאים בתחום מוסך טויוטה האחים קצב בע"מ, עובדים מטעם המוסך באזורים מחוץ לתחומו, קבלני המשנה והציבור הרחב.

 

 
מבצעים הזמנת נסיעת התרשמות הזמנת טיפול דרכי יצירת קשר נגישות